14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark eller på Færøerne § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 715 af 31. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Magtanvendelse m.v.
Der kan alene anvendes magt eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for borgeren efter bestemmelserne i lovgivningen i det land, hvor modtagelsesmyndigheden er beliggende.

•••

Stk. 2 Såfremt modtagelsesmyndigheden er en dansk kommunalbestyrelse, og kommunalbestyrelsen i den lovgivning, som finder anvendelse vedrørende magtanvendelse, er tillagt kompetence til at træffe afgørelse om magtanvendelse, er det kommunalbestyrelsen i den danske kommune, der har afgørelseskompetencen, jf. dog stk. 4. Den danske kommunalbestyrelse skal snarest muligt orientere den færøske sociale myndighed om en sådan afgørelse.

•••

Stk. 3 Såfremt modtagelsesmyndigheden er en færøsk social myndighed, og den færøske sociale myndighed i den lovgivning, som finder anvendelse vedrørende magtanvendelse, er tillagt kompetence til at træffe afgørelse om magtanvendelse, er det den færøske sociale myndighed, der har afgørelseskompetencen, jf. dog stk. 4. Den færøske sociale myndighed skal snarest muligt orientere den danske kommunalbestyrelse om en sådan afgørelse.

•••

Stk. 4 Afgørelsesmyndigheden og modtagelsesmyndigheden kan i aftalen efter § 5 bestemme at fravige stk. 2 og 3 helt eller delvist.

•••
profile photo
Profilside