14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 873 af 04. juli 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Personer, der efter denne bekendtgørelse er inddraget i dna-undersøgelser, skal i forbindelse med prøveudtagningen forevise gyldig billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed.

•••

Stk. 2 Hvis personer, der er inddraget i dna-undersøgelser, ikke har gyldig billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed, kan Justitsministeriet beslutte, at der kan forevises anden legitimation.

•••

Stk. 3 De personer, der er inddraget i dna-undersøgelser, skal fotograferes i forbindelse med prøveudtagningen.

•••
profile photo
Profilside