14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 873 af 04. July 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Til brug for dna-undersøgelser efter denne bekendtgørelse udtages to prøver fra hver person. Prøverne udtages med en uges mellemrum, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Justitsministeriet kan i særlige tilfælde bestemme, at prøverne kan udtages samme dag, hvis prøverne udtages af forskelligt personale. Forud for hver enkelt prøveudtagning skal identiteten på den person, som afgiver prøven, kontrolleres, jf. § 4, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside