14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret

Bekendtgørelse nr. 873 af 04. juli 2014

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om dna-undersøgelser til brug for behandlingen af sager om dansk indfødsret

I medfør af § 12, stk. 8, i lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004, som ændret ved lov nr. 729 af 25. juni 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Til brug for behandlingen af en sag om dansk indfødsret skal den, som sagen vedrører, og den person, til hvem den pågældende oplyser at have det slægtskab, som danner grundlag for en konstatering af dansk indfødsret eller en opnåelse af dansk indfødsret, medvirke til en dna-undersøgelse med henblik på at fastslå slægtskabet, hvis dette ikke på anden måde kan anses for tilstrækkeligt dokumenteret, jf. § 12, stk. 7, i lov om dansk indfødsret.

§2 Justitsministeriet angiver, hvor og hvordan prøver til brug for dna-undersøgelser efter denne bekendtgørelse skal udtages og forestår rekvireringen af det fornødne materiale til brug for prøveudtagningen.

Stk. 2 Dna-analysen foretages af Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet.

§3 Til brug for dna-undersøgelser efter denne bekendtgørelse udtages to prøver fra hver person. Prøverne udtages med en uges mellemrum, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Justitsministeriet kan i særlige tilfælde bestemme, at prøverne kan udtages samme dag, hvis prøverne udtages af forskelligt personale. Forud for hver enkelt prøveudtagning skal identiteten på den person, som afgiver prøven, kontrolleres, jf. § 4, stk. 1.

§4 Personer, der efter denne bekendtgørelse er inddraget i dna-undersøgelser, skal i forbindelse med prøveudtagningen forevise gyldig billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed.

Stk. 2 Hvis personer, der er inddraget i dna-undersøgelser, ikke har gyldig billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed, kan Justitsministeriet beslutte, at der kan forevises anden legitimation.

Stk. 3 De personer, der er inddraget i dna-undersøgelser, skal fotograferes i forbindelse med prøveudtagningen.

§5 Når resultatet af dna-undersøgelserne foreligger, gør Justitsministeriet den person, som sagen om dansk indfødsret vedrører, eller dennes repræsentant bekendt hermed.

Stk. 2 De fotografier, der er nævnt i § 4, stk. 3, indgår sammen med resultatet af dna-undersøgelserne i sagen og kan under den videre sagsbehandling foreholdes den person, som sagen om dansk indfødsret vedrører, og den person, til hvem den pågældende oplyser at have det slægtskab, som danner grundlag for en konstatering af dansk indfødsret eller en opnåelse af dansk indfødsret.

§6 Efter § 12, stk. 7, i lov om dansk indfødsret afholdes udgifter til foretagelse af dna-undersøgelser af den person, som sagen om dansk indfødsret vedrører.

Stk. 2 Udgifter til foretagelse af dna-undersøgelser efter denne bekendtgørelse betales til Justitsministeriet forud for prøveudtagningen.

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. juli 2014.

profile photo
Profilside