14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler § 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1541 af 18. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Senest 90 dage efter en inspektion som nævnt i § 44 udsteder Lægemiddelstyrelsen en attest for god distributionspraksis til engrosforhandleren, hvis konklusionen efter inspektionsbesøget er, at den pågældende overholder principperne og retningslinjerne for god distributionspraksis.

•••

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen lader de i stk. 1 nævnte attester indføre i en fællesskabsdatabase, som Det Europæiske Lægemiddelagentur administrerer på vegne af EU.

•••

Stk. 3 Hvis konklusionen af en inspektion som omhandlet i stk. 1 er, at engrosforhandleren ikke overholder principperne og retningslinjerne for god distributionspraksis, indføres denne oplysning i den i stk. 2 omhandlede fællesskabsdatabase.

•••
profile photo
Profilside