14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Det forpligtende grundlag i henhold til § 2 skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Hvilke ejendomsejere der skal etablere parkeringspladserne.

  • 2) Hvilke ejendomsejere der skal afholde udgifterne til etableringen af parkeringspladserne.

  • 3) Antallet af parkeringspladser eller det samlede parkeringsareals størrelse.

  • 4) Den præcise angivelse af parkeringspladsernes beliggenhed.

  • 5) Tidspunktet for hvornår parkeringspladserne er eller forventes at være færdiganlagte og klar til ibrugtagning.

•••

Stk. 2 Såfremt dispensationsansøgningen ikke indeholder de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, kan kommunalbestyrelsen ikke meddele dispensation efter denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside