Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 146 af 12. februar 2015

§ 3

Et forpligtende grundlag i henhold til § 2 kan være vedtagne retningslinjer for, hvor, hvornår og af hvem parkeringspladserne anlægges, en kontrakt indgået af de ejendomsejere, der forpligter sig til sammen at tilvejebringe parkeringsarealerne eller andet kontraktretligt grundlag.