14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om dispensation fra parkeringskrav, når der foreligger et forpligtende aftalegrundlag § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 146 af 12. February 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Med bøde straffes den, der overtræder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5 for manglende overholdelse af reglerne i § 4.

•••
profile photo
Profilside