Bekendtgørelse om disciplinarnævn § 13

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om disciplinarnævn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1118 af 23. november 2005

§ 13

Har nævnet ikke truffet afgørelse inden for 2 måneder efter, at sagen er indbragt for nævnet, kan disciplinarchefens afgørelse indbringes for domstolene.