Bekendtgørelse om disciplinarnævn § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om disciplinarnævn er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1118 af 23. november 2005

Disciplinarnævnets kompetence og organisation
§ 1

Disciplinarnævnet behandler klager over afgørelser truffet af disciplinarchefen, jf. militær disciplinarlov § 15.