Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1196 af 08. december 2005

§ 8

Chefen for en myndighed eller institution, der er direkte underlagt Forsvarskommandoen, har myndighed som disciplinarchef over underordnet personel med tjenestegrad af oberst/kommandør eller derunder, medmindre dette er undergivet anden disciplinarchef.

Stk. 2 Chefen for de i § 3, stk. 2, nævnte myndigheder har ikke myndighed som discplinarchef over underordnet personel.