Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1196 af 08. december 2005

§ 23

Følgende chefer har myndighed til at pålægge underordnet personel disciplinarmidler i henhold til § 6 i militær disciplinarlov i perioden fra 1. januar 2006, og indtil myndigheden udgår af forsvarets struktur:

  • 1) Chefen for Hærens Parkområde.

  • 2) Chefen for et hovedværksted og et hoveddepot.