Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret § 19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1196 af 08. december 2005

§ 19

Myndighed til at pålægge underordnet personel disciplinarmidler i henhold til militær disciplinarlovs § 6, stk.1, nr.1-4, samt til at pålægge disciplinarbøde på indtil kr. 1.000,00 tillægges:

  • 1) Chefen for en underafdeling, medmindre denne er tillagt myndighed til at pålægge underordnet personel disciplinarmidler i henhold til § 18, nr. 9.

  • 2) En skibschef med tjenestegrad af kaptajnløjtnant eller derunder.

  • 3) Chefen for et hjemmeværnsdistrikt.