Bekendtgørelse om disciplinarmyndighed i forsvaret § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1196 af 08. december 2005

§ 12

Chefen for Søværnets Operative Kommando har myndighed som disciplinarchef over alt personel ved Søværnets Taktiske Stab og chefen for Flyvertaktisk Kommando har myndighed som disciplinarchef over alt personel ved Expeditionary Air Staff.