14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1258 af 27. November 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Disciplinærnævnet kan afvise at behandle klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence og klager fra personer, der ikke har en retlig interesse i det forhold klagen angår. Disciplinærnævnet kan uddelegere denne kompetence til formanden.

•••

Stk. 2 Formanden kan afvise at behandle sager, der på forhånd må skønnes grundløse.

•••

Stk. 3 Er en klage indbragt af Erhvervsstyrelsen, Skatteministeriet, anklagemyndigheden, Klagenævnet for Ejendomsformidling, Dansk Ejendomsmæglerforening eller Forbrugerrådet skal disciplinærnævnet behandle klagen.

•••
profile photo
Profilside