14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1258 af 27. November 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ingen af nævnets medlemmer må deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende efter retsplejelovens regler ville være inhabil som dommer.

•••

Stk. 2 Et medlem skal give nævnet meddelelse om omstændigheder, som vil kunne medføre den pågældendes inhabilitet, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Spørgsmål om et medlems habilitet, bør så vidt muligt rejses, inden nævnets behandling af sagen begynder.

•••

Stk. 4 Disciplinærnævnet afgør selv, om et medlem kan deltage i en sags behandling.

•••
profile photo
Profilside