14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1258 af 27. November 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Disciplinærnævnets afgørelser indføres i en dertil indrettet protokol og skal være underskrevet af formanden.

•••

Stk. 2 Disciplinærnævnets afgørelser sendes til sagens parter, Erhvervsstyrelsen, Dansk Ejendomsmæglerforening, Ejendomsmæglernes Landsforening, Klagenævnet for Ejendomsformidling, Advokatnævnet og Forbrugerrådet.

•••

Stk. 3 Disciplinærnævnet skal offentliggøre nævnets afgørelser. Offentliggørelsen sker i Retsinformationsdatabasen, på nævnets hjemmeside eller begge steder.

•••

Stk. 4 Ved offentliggørelsen skal klager, hvis denne er forbruger, anonymiseres. I kendelser, hvor indklagede er frifundet, eller hvor nævnet har afvist at behandle sagen, skal indklagede anonymiseres ved offentliggørelsen. I kendelser, hvor indklagede findes skyldig i de indbragte forhold, skal indklagede ikke anonymiseres i 2 år fra kendelsens offentliggørelse.

•••
profile photo
Profilside