14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1258 af 27. November 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Disciplinærnævnet behandler klager vedrørende ejendomsmæglere godkendt efter § 6 i lov om formidling af fast ejendom m.v.

•••

Stk. 2 Påhviler der ejendomsmæglervirksomheder et selvstændigt ansvar eller medansvar for den ansatte ejendomsmægler, kan ejendomsmæglervirksomheden indbringes for disciplinærnævnet.

•••

Stk. 3 Disciplinærnævnet skal behandle klagerne uden hensyntagen til, om indklagede er medlem af en brancheorganisation.

•••
profile photo
Profilside