14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 20 af 12. January 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Klage over en tilstandsrapport og anmodning om, at der indledes en disciplinærsag, skal indgives på en af nævnet udfærdiget formular. Klagen og anmodningen kan indsendes elektronisk til nævnets sekretariat.

•••

Stk. 2 Klagen og anmodningen skal indeholde en fremstilling af de forhold, der ønskes bedømt af nævnet.

•••

Stk. 3 Samtidig med indgivelse af en klage over en tilstandsrapport for nævnet skal klager til sekretariatet indbetale et klagegebyr på 275 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen ikke behandles i nævnet, eller hvis nævnet giver klageren helt eller delvist medhold i klagen.

•••

Stk. 4 En klage over en tilstandsrapport skal forud for behandling i nævnet forelægges den beskikkede bygningssagkyndige, som har udfærdiget den tilstandsrapport, klagen vedrører.

•••

Stk. 5 Nævnets sekretariat beslutter på baggrund af klagen over en tilstandsrapport eller anmodningen om, at der indledes en disciplinærsag, i hvilket omfang, der skal gennemføres syn og skøn.

•••
profile photo
Profilside