14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 20 af 12. January 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Nævnet kan af egen drift indlede en disciplinærsag, jf. § 1, stk. 1, mod en beskikket bygningssagkyndig. Endvidere kan fysiske og juridiske personer med retlig interesse heri indgive anmodning om, at der indledes en disciplinærsag mod en beskikket bygningssagkyndig.

•••

Stk. 2 Klage over en tilstandsrapport, jf. § 1, stk. 2, kan indgives af køberen eller sælgeren af den ejendom, som tilstandsrapporten vedrører. Klage kan dog ikke indgives af erhvervsdrivende, der har solgt eller købt ejendommen som led i deres erhverv.

•••
profile photo
Profilside