14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 20 af 12. January 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Formanden leder nævnets møder og sørger i samarbejde med sekretariatet for en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet i nævnet og sekretariatet. Sekretariatet indkalder til nævnsmøder efter aftale med formanden.

•••

Stk. 2 Sekretariatet sørger for, at de nødvendige oplysninger til sagernes behandling foreligger, og at de nødvendige undersøgelser er foretaget. På ethvert tidspunkt under sagens behandling kan der indhentes yderligere oplysninger.

•••
profile photo
Profilside