14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 20 af 12. January 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Nævnets syns- og skønsmænd skal opfylde betingelserne for at blive beskikket som bygningssagkyndig og fungere eller have fungeret som sådan.

•••

Stk. 2 Ingen syns- og skønsmænd må foretage syn og skøn i en sag, når vedkommende er inhabil, jf. § 4.

•••

Stk. 3 En syns- og skønsmand skal straks underrette nævnets sekretariat, hvis der foreligger omstændigheder, som nævnt i § 4, stk. 1.

•••

Stk. 4 Nævnet kan bestemme, om en syns- og skønsmand må foretage syn og skøn i en sag.

•••
profile photo
Profilside