14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 20 af 12. January 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Nævnet offentliggør navne på og firmatilknytningsforhold for beskikkede bygningssagkyndige, der har fået tildelt en advarsel, pålagt en bøde eller har fået frakendt retten til at udøve virksomhed som bygningssagkyndig. Offentliggørelsen sker på en liste på nævnets hjemmeside www.husklage.dk og på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside www.boligejer.dk, hvor datoen for meddelelsen af advarslen, bøden eller frakendelsen tillige anføres.

•••

Stk. 2 Offentliggørelsen sker tidligst 4 uger efter, at nævnets afgørelse i sagen er meddelt den pågældende. Hvis afgørelsen indbringes for domstolene, kan en eventuel offentliggørelse ikke ske, før der foreligger endelig dom i sagen.

•••

Stk. 3 Navne på beskikkede bygningssagkyndige og firmaer slettes 3 år efter optagelsen på listen.

•••
profile photo
Profilside