14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 20 af 12. January 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Nævnet kan beslutte, at den, der har indgivet en klage over en tilstandsrapport, skal betale omkostningerne ved nævnets udgifter til syn og skøn, såfremt der ikke gives klager medhold i klagen.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte omkostninger kan ikke overstige 3.500 kr. inkl. moms.

•••

Stk. 3 Nævnet kan beslutte, at den beskikkede bygningssagkyndige skal betale omkostninger til syn og skøn i sager vedrørende klager over tilstandsrapporter, hvor klager har fået medhold i et eller flere klagepunkter. Nævnet vurderer i forbindelse med sagens behandling, i hvilket omfang klager har fået medhold, og fordeler som hovedregel omkostningerne til syn og skøn mellem parterne i overensstemmelse hermed.

•••
profile photo
Profilside