14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 20 af 12. January 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Til brug for kvalitetssikring af tilstandsrapporter udtager nævnets sekretariat årligt en række tilstandsrapporter til nærmere kontrol. Tilstandsrapporterne udtages enten på baggrund af statistiske risikoparametre, tilfældigt, som følge af særlige kontrolindsatser eller som følge af klager over tilstandsrapporter.

•••

Stk. 2 Nævnets sekretariat skal oplyse en beskikket bygningssagkyndig, hvis tilstandsrapport er udtaget til kontrol, herom og give vedkommende mulighed for at udtale sig inden en nærmere fastsat frist og deltage i et eventuelt syn og skøn. Den pågældende skal have oplysning om, at der kan mødes for nævnet med en bisidder, eventuelt en advokat, og at sagen vil kunne behandles på det foreliggende grundlag, hvis denne ikke svarer i sagen.

•••

Stk. 3 Nævnets sekretariat kan afslutte de sager om tilstandsrapporter, der er udtaget til nærmere kontrol, hvor nævnet ikke af egen drift indleder en disciplinærsag, jf. § 7, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside