14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 20 af 12. January 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Nævnet afviser klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, og anmodninger om, at der indledes en disciplinærsag, fra fysiske eller juridiske personer, der ikke har en retlig interesse i det forhold, anmodningen angår.

•••

Stk. 2 Nævnet kan afvise at behandle klager over tilstandsrapporter og anmodninger om, at der indledes disciplinærsag, når disse på forhånd skønnes grundløse, og klager over tilstandsrapporter, hvor det på forhånd skønnes, at omkostningerne til udbedringen af de omhandlede forhold vil falde under en af nævnet fastsat mindstegrænse.

•••

Stk. 3 Nævnet kan afvise at behandle en klage over en tilstandsrapport, hvis klagen på grund af sin vanskelige eller principielle juridiske karakter, eller på grund af usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger, eller af andre særlige grunde skønnes uegnet til behandling i nævnet.

•••

Stk. 4 Nævnet kan delegere kompetencen efter denne bestemmelse til formanden eller nævnets sekretariat.

•••
profile photo
Profilside