14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 20 af 12. January 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Nævnet behandler sager om, hvorvidt en beskikket bygningssagkyndig har tilsidesat de pligter, der følger af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. eller regler fastsat i medfør heraf.

•••

Stk. 2 Nævnet behandler endvidere klager over tilstandsrapporter udfærdiget af beskikkede bygningssagkyndige. Klager, der er indgivet til Ankenævnet for Huseftersyn før den 1. januar 2011, kan færdigbehandles og afgøres af disciplinær- og klagenævnet efter de regler, som gjaldt for Ankenævnet for Huseftersyn.

•••

Stk. 3 Nævnet varetager kvalitetssikring af tilstandsrapporter.

•••
profile photo
Profilside