Bekendtgørelse om digital kommunikation § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om digital kommunikation er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2011

§ 5

Dokumenter, der skal indsendes digitalt til Finanstilsynet i medfør af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling, lov om investeringsforeninger m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om et skibsfinansieringsinstitut, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge eller administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love, skal uagtet § 4, stk. 1, indsendes digitalt.