14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om digital kommunikation § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om digital kommunikation og bygger på bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Dokumenter, der skal indsendes digitalt til Finanstilsynet i medfør af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling, lov om investeringsforeninger m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om et skibsfinansieringsinstitut, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge eller administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love, skal uagtet § 4, stk. 1, indsendes digitalt.

•••
profile photo
Profilside