14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om digital kommunikation § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om digital kommunikation og bygger på bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Digital kommunikation
Dokumenter kan indsendes i såvel digital som papirbaseret form til Finanstilsynet, jf. dog § 5.

•••

Stk. 2 Dokumenter, der indsendes digitalt til Finanstilsynet, skal være forsynet med en digital signatur, som opfylder de af Finanstilsynet fastsatte tekniske specifikationer.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selvom dokumentet ikke er forsynet med en digital signatur i overensstemmelse med stk. 2.

•••
profile photo
Profilside