Bekendtgørelse om digital kommunikation § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om digital kommunikation er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2011

Digital kommunikation
§ 4

Dokumenter kan indsendes i såvel digital som papirbaseret form til Finanstilsynet, jf. dog § 5.

Stk. 2 Dokumenter, der indsendes digitalt til Finanstilsynet, skal være forsynet med en digital signatur, som opfylder de af Finanstilsynet fastsatte tekniske specifikationer.

Stk. 3 Finanstilsynet kan beslutte at behandle et dokument, der er indsendt digitalt, selvom dokumentet ikke er forsynet med en digital signatur i overensstemmelse med stk. 2.