Bekendtgørelse om digital kommunikation § 1

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om digital kommunikation er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2024

Bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2011

§ 1

Bekendtgørelsen omfatter anvendelse af digital kommunikation mellem borgere og virksomheder på den ene side og Finanstilsynet på den anden side.