14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om digital kommunikation § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om digital kommunikation og bygger på bekendtgørelse nr. 677 af 21. June 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Bekendtgørelsen finder anvendelse på udveksling af dokumenter omfattet af lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling, lov om investeringsforeninger m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om et skibsfinansieringsinstitut, lov om tilsyn med firmapensionskasser, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og administrative forskrifter udstedt i medfør af disse love.

•••
profile photo
Profilside