14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om detentionsanbringelse § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om detentionsanbringelse og bygger på bekendtgørelse nr. 988 af 06. October 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Under transporten af frihedsberøvede berusede personer til politistationen skal den vagthavende på politistationen uden unødigt ophold tilkalde en læge med henblik på undersøgelse af den frihedsberøvede. Dette gælder dog ikke, når transporttiden er af kortere varighed.

•••

Stk. 2 Den frihedsberøvede skal under transporten til politistationen konstant være undergivet tilsyn.

•••

Stk. 3 Hvis den frihedsberøvede transporteres af politipersonale af det modsatte køn, skal mindst to polititjenestemænd under hele transporten opholde sig hos den pågældende.

•••
profile photo
Profilside