14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om detentionsanbringelse § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om detentionsanbringelse og bygger på bekendtgørelse nr. 988 af 06. October 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Hvis mindre indgribende foranstaltninger, jf. § 11, stk. 2 og 3, i lov om politiets virksomhed, ikke findes tilstrækkelige til at afværge faren for den berusede eller andre eller for den offentlige orden eller sikkerhed, skal politiet tage stilling til, om en beruset person skal frihedsberøves med henblik på:

  • 1) hjemtransport,

  • 2) overgivelse til andre, der på forsvarlig måde kan tage sig af den pågældende,

  • 3) indbringelse til hospital eller

  • 4) indbringelse til forsorgshjem eller lignende.

•••

Stk. 2 Hvis mindre indgribende foranstaltninger som nævnt i stk. 1, nr. 1-4, ikke findes tilstrækkelige eller egnede til at afværge faren for den pågældende selv eller andre eller den offentlige orden eller sikkerhed, kan personen anbringes i detention.

•••
profile photo
Profilside