14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om detentionsanbringelse § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om detentionsanbringelse og bygger på bekendtgørelse nr. 988 af 06. October 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Der må som udgangspunkt kun indsættes én person i hver detention.

•••

Stk. 2 Under helt ekstraordinære forhold kan der dog anbringes flere personer af samme køn i en detention. I så fald skal der foretages en særlig vurdering af personernes eventuelle farlighed, og der skal føres skærpet tilsyn med de indsatte, jf. § 15. Børn under 18 år må ikke anbringes sammen med frihedsberøvede personer på 18 år eller derover.

•••
profile photo
Profilside