14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om detentionsanbringelse § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om detentionsanbringelse og bygger på bekendtgørelse nr. 988 af 06. October 2004. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Berusede personer kan efter reglerne i §§ 11 og 12 i lov om politiets virksomhed anbringes i politiets detentioner.

•••

Stk. 2 Personer, der i øvrigt er frihedsberøvede af politiet, må som udgangspunkt ikke anbringes i detention. Hvor detentionen undtagelsesvis anvendes til anbringelse af ikke berusede personer, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelse ikke anvendelse.

•••

Stk. 3 Et barn under 12 år må ikke anbringes i detention.

•••

Stk. 4 Et barn under 15 år må kun anbringes i detention, hvis anden anbringelse er sikkerhedsmæssigt uforsvarlig som følge af barnets adfærd, jf. § 12 i lov om politiets virksomhed. Anbringelsen må som udgangspunkt ikke udstrækkes ud over 4 timer.

•••

Stk. 5 Detentionsanbringelser efter stk. 4 indberettes til Rigspolitichefen. Rigspolitichefen fastsætter nærmere bestemmelser om indberetningernes indhold mv.

•••
profile photo
Profilside