Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr § 5a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1050 af 17. oktober 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1544 af 16. december 2019, bekendtgørelse nr. 1220 af 19. august 2020, bekendtgørelse nr. 2046 af 11. december 2020 og bekendtgørelse nr. 1092 af 28. juni 2022

Manualer til motorkøretøjer og knallerter
§ 5a

Alle manualer, der knytter sig til motorkøretøjer og knallerter, der bringes i omsætning første gang den 1. juli 2022 eller senere, skal indeholde symboler, der angiver, hvilke brændstoftyper motorkøretøjet eller knallerten kan anvende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Stk. 1 finder ikke anvendelse på manualer, der knytter sig til motorkøretøjer og knallerter som udelukkende er elektrisk genopladelige.

Stk. 3 Symbolerne, jf. stk. 1, skal være udformet og placeret i henhold til DS/EN 16942:2016+A1:2021.