Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr § 5a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1050 af 17. oktober 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1544 af 16. december 2019, bekendtgørelse nr. 1220 af 19. august 2020, bekendtgørelse nr. 2046 af 11. december 2020, bekendtgørelse nr. 1092 af 28. juni 2022, bekendtgørelse nr. 1405 af 30. november 2023, bekendtgørelse nr. 1674 af 11. december 2023 og bekendtgørelse nr. 380 af 11. april 2024

(Ophævet)
§ 5a

(Ophævet)