14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1050 af 17. October 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Udstyr, der monteres på EU-typegodkendt bil eller påhængskøretøj dertil
Udstyr, der monteres på bil eller påhængskøretøj dertil, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og seperate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF, skal være godkendt i henhold til bestemmelserne i forordningen og de i henhold til forordningen gældende EU-forordninger eller UNECE-regulativer.

•••
profile photo
Profilside