Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1050 af 17. oktober 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1544 af 16. december 2019, bekendtgørelse nr. 1220 af 19. august 2020, bekendtgørelse nr. 2046 af 11. december 2020 og bekendtgørelse nr. 1092 af 28. juni 2022

§ 1

Køretøjer, der registreres, godkendes eller tages i brug første gang på ikrafttrædelsesdatoen eller senere og som hverken er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af nye motorkøretøjer m.v., bekendtgørelse om godkendelse af nye to- og trehjulede køretøjer m.v. eller bekendtgørelse om nye landbrugs- og skovbrugskøretøjer m.v., skal opfylde kravene i bilag 1.

Stk. 2 Bestemmelsen i bilag 1, pkt. 6.02.001 (1), pkt. 6.02.006 (2) og (6) og pkt. 9.05.001 (2) og (4) gælder desuden for køretøjer, der er registreret, godkendt eller taget i brug inden ikrafttrædelsesdatoen.

Stk. 3 I bilag 4 findes en oversigt over bekendtgørelser om køretøjers indretning og udstyr, hvori der er fastsat bestemmelser, der tillige finder anvendelse på ældre køretøjer.