14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 99

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§99 Udbetaling af efterløn
Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter oplysninger om udbetaling af efterløn, når efterlønnen er beregnet og senest i tilknytning til indberetningen til indkomstregisteret. For hver person indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) År og måned, der indberettes oplysninger for.

 • 3) Antal timer, der udbetales efterløn for i den pågældende måned.

 • 4) Efterlønssats pr. time efter fradrag for pension.

 • 5) Fradrag i efterløn (kr. pr. måned).

 • 6) Dage med fradrag i efterløn:

  • a) Datoer for dage med fradrag.

  • b) Årsag til fradrag.

  • c) Antal timer med fradrag, jf. litra a og b, for den enkelte årsag til fradrag.

 • 7) Indberetningsdato.

 • 8) Samlet antal timer med frivilligt ulønnet arbejde (summen af antal timer med og uden fradrag) i den måned, der indberettes for.

•••

Stk. 2 Ved fejlindberetninger indberetter arbejdsløshedskassen hvilke oplysninger, der skal slettemarkeres, og de nye korrekte oplysninger.

•••

Stk. 3 Personens tidligere og aktuelle arbejdsløshedskasse har adgang til de indberettede oplysninger.

•••
profile photo
Profilside