Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 99

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 2. december 2023

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

§ 99

Oplysninger indberettet efter § 95, stk. 2, og § 96 videregives til Udbetaling Danmark til brug for administration af tilbagebetaling af lån.