14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 98

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§98 Ret til efterløn og efterlønspræmie samt udbetaling af efterlønspræmie
Arbejdsløshedskassen registrerer og indberetter oplysninger om ret til efterløn, ret til efterlønspræmie og om udbetaling af efterlønspræmie. For hver person indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Oplysninger om efterlønsbevis:

  • a) Dato for udstedelse af efterlønsbevis.

  • b) Forsikringskategori på tidspunktet for udstedelse af efterlønsbevis.

  • c) Beregningsgrundlag i kr.

  • d) Beregnet årlig efterløn i kr.

 • 3) Overgang til efterløn:

  • a) Dato for overgang til efterløn.

  • b) Typen af efterløn.

  • c) Satstype for efterløn.

 • 4) Afgang fra efterløn:

  • a) Dato for afgang fra efterløn.

  • b) Årsag til afgang fra efterløn.

 • 5) Udbetaling af efterlønspræmie og reguleringer hertil:

  • a) Dato for udbetaling af efterlønspræmie.

  • b) Antal arbejdstimer, der indgår i beregningen af efterlønspræmier.

  • c) Antal udbetalte præmieportioner.

•••

Stk. 2 Ved fejlindberetninger indberetter arbejdsløshedskassen hvilke oplysninger, der skal slettemarkeres, og de nye korrekte oplysninger.

•••

Stk. 3 Personens tidligere og aktuelle arbejdsløshedskasse har adgang til de indberettede oplysninger.

•••

Stk. 4 Oplysninger om dato for overgang til efterløn, jf. stk. 1, nr. 3, videregives til personens jobcenter.

•••
profile photo
Profilside