Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 98

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

Registrering og indberetning ved lånets overdragelse til Udbetaling Danmark
§ 98

For hver person registreres og indberettes følgende oplysninger, når lånet skal overdrages fra arbejdsløshedskassen til Udbetaling Danmark, jf. tidsfristen i § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft: