14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 90

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§90 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller en joblog på Jobnet til rådighed for arbejdsløshedskasserne, som de har pligt til at bruge og til at understøtte således, at borgere via Jobnet selv kan registrere egne jobsøgningsaktiviteter, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Personer omfattet af § 89 kan dog dokumentere jobsøgningsaktiviteter i arbejdsløshedskassens digitale joblog, såfremt arbejdsløshedskassens digitale joblog er indrettet således, at indberetning til det fælles it-baserede datagrundlag automatisk finder sted, når borgeren registrerer oplysningerne om allerede gennemført og fremtidig, planlagt jobsøgning. De af medlemmet registrerede oplysninger skal automatisk indberettes til og gemmes i det fælles it-baserede datagrundlag og først derefter i arbejdsløshedskassens eget it-system.

•••

Stk. 3 Borgerens registreringer i jobloggen vises for borgeren på Jobnet uanset om borgeren har registreret oplysningerne om jobsøgning i arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsning eller på Jobnet.

•••

Stk. 4 Oplysningerne om jobsøgning videregives til borgerens jobcenter og borgerens arbejdsløshedskasse.

•••

Stk. 5 Når borgere omfattet af § 89 skifter til en anden arbejdsløshedskasse, videregiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplysningerne i § 91 til den arbejdsløshedskasse, borgeren skifter til.

•••
profile photo
Profilside