14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 88

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§88 Der skal foretages registrering og indberetning om følgende personkreds:

  • 1) Kontaktgruppe 1.

  • 2) Dimittender, der står tilmeldt som arbejdssøgende.

•••

Stk. 2 Årsager til fravær skal for egne medlemmer registreres og indberettes for hver af grupperne i stk. 1 i henhold til bilag 1 for så vidt angår følgende:

  • 1) Sygemelding (sygdom – sygemelding).

  • 2) Barsel (max 14 dage).

  • 3) Midlertidigt fuldtidsarbejde.

  • 4) Borgerligt ombud.

•••

Stk. 3 Der kan endvidere registreres oplysninger om:

  • 1) Manglende pasningsmulighed uden for institutionens åbningstid.

  • 2) Manglende pasningsmulighed inden for institutionens åbningstid.

  • 3) A-dagpengemodtager modtager hjælp fra kommunen (f.eks. supplerende kontanthjælp).

  • 4) Uddannelse under pulje til uddannelsesløft.

•••

Stk. 4 Registrering og indberetning skal finde sted samme dag, som årsagen til fraværet kommer til arbejdsløshedskassens kendskab, med mindre personen selv har registreret fraværet via Jobnet eller jobcentret har registreret det.

•••

Stk. 5 Oplysningerne, jf. stk. 2 og stk. 3, nr. 1, 2 og 4, vises for borgeren på Jobnet.

•••

Stk. 6 Oplysningerne, jf. stk. 2 og 3, videregives til borgerens jobcenter.

•••
profile photo
Profilside