14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 87

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§87 Oplysninger, der skal registreres og indberettes
For alle afholdte samtaler registreres og indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Dato og klokkeslæt for afholdelse af samtalen.

 • 3) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

 • 4) Samtale- eller opfølgningstypen (cv-samtale, rådighedssamtale m.v.).

 • 5) Samtale- eller opfølgningsformen (personligt, digitalt, telefonisk m.v.).

 • 6) For cv-samtaler: Godkendelsesstatus for cv-oplysninger (cv’et).

 • 7) For cv-samtaler: Aftaler med personen på baggrund af cv-samtalen.

 • 8) For rådighedssamtaler: Rådighedsvurdering og aftaler på baggrund af samtalen.

 • 9) Deltagere i samtalen med angivelse af navn og rolle (mentor, støtte-/kontaktperson, bisidder, partrepræsentant, handicaphjælper, tolk eller anden deltager) og formen for deltagelsen (personlig, telefonisk, video etc.).

•••

Stk. 2 For udkastet til »Min Plan« registreres og indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

 • 3) Forslag til jobmål.

 • 4) Forslag til plan og begrundelse for planen.

•••

Stk. 3 For krav til jobsøgning registreres og indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

 • 3) Fagområder, herunder stillingsbetegnelser, som personen skal søge job indenfor.

 • 4) Geografisk område som personen skal søge job indenfor.

 • 5) Øvrige krav til personens jobsøgning, herunder krav til omfanget af personens jobsøgning og antallet af jobansøgninger som personen skal oploade.

 • 6) At formålet med jobsøgningen er at personen hurtigst muligt kommer i ordinær beskæftigelse.

 • 7) Hvor personen kan finde de stillinger, der skal søges.

•••

Stk. 4 Aftaler fra cv-samtaler og rådighedssamtaler, udkast til »Min Plan« og krav til jobsøgning vises for personen på Jobnet.

•••

Stk. 5 Oplysningerne videregives til personens jobcenter.

•••

Stk. 6 Kommunen har pligt til at modtage og behandle oplysninger om udkast til »Min Plan«.

•••
profile photo
Profilside