Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 81

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

§ 81

For personer, der kan anmode om en straksopgørelse af tællere, jf. § 80, vises på Jobnet et dybt link til den side i arbejdsløshedskassens medlemsvendte selvbetjeningsløsning, hvor der kan bestilles en straksopgørelse af tællere.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen underretter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om det dybe link, der skal vises på Jobnet, og om ændringer hertil.