Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 79

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

Visning af tællere i arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsning
§ 79

Den enkelte arbejdsløshedskasse skal i sin medlemsvendte selvbetjeningsløsning som minimum vise de oplysningstyper (tælleroplysninger), som vises på Jobnet, jf. § 78, eller fra arbejdsløshedskassens selvbetjeningsløsning linke eller tydeligt henvise til visningen på Jobnet.

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen skal indberette tælleroplysningerne til det fælles it-baserede datagrundlag i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jf. kapitel 18, inden de vises i arbejdsløshedskassens egen selvbetjeningsløsning, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis arbejdsløshedskassen på grund af fejl eller driftsforstyrrelser i det fælles it-baserede datagrundlag ikke kan indberette tælleroplysninger hertil.