14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 73

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 355 af 08. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§73 Forbrug af retten, forlængelse af retten og generhvervelse af retten til supplerende dagpenge
Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person, der modtager eller har modtaget supplerende dagpenge inden for de sidste 104 uger, oplysninger om personens forbrug af supplerende dagpenge. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter endvidere oplysninger om optjening af forlængelse af retten til supplerende dagpenge og om optjening af generhvervelse af retten til supplerende dagpenge.

•••

Stk. 2 Ved alle indberetninger om personens forbrug af supplerende dagpenge indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Forbrugte antal uger med supplerende dagpenge inden for de sidste 104 uger.

 • 3) Kalenderuge som forbruget er opgjort til og med.

 • 4) Opgørelsesdato.

 • 5) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

 • 6) Startuge for retten til 30 ugers supplerende dagpenge.

•••

Stk. 3 Dato for faktisk udløb af retten til supplerende dagpenge indberettes, når datoen er nået.

•••

Stk. 4 Indberetning af hvilke uger, der har forbrugt af retten til supplerende dagpenge indberettes jf. § 98, stk. 1, nr. 9.

•••

Stk. 5 Ved alle indberetninger om personens optjening til mulig forlængelse af retten til supplerende dagpenge indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Antal uger som personen har optjent til mulig forlængelse.

 • 3) Grundlag for optjening af ret til forlængelse af retten til supplerende dagpenge:

  • a) Værdi af den indberettede optjening opgjort som ugeindberetninger.

  • b) Værdi af den indberettede optjening opgjort som månedsindberetninger.

  • c) Angivelse af om der optjenes i perioder som er uger, 14-dages perioder, måneder eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

  • d) Optjeningsdato og forældelsesdato for den enkelte indberetning.

 • 4) Kalenderuge som optjeningen er opgjort til og med.

 • 5) Opgørelsesdato.

 • 6) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

•••

Stk. 6 Der indberettes endvidere startuge for retten til forlængelse af retten til supplerende dagpenge, når der er truffet afgørelse om forlængelsen.

•••

Stk. 7 Ved alle indberetninger om personens optjening af mulig generhvervelse af retten til supplerende dagpenge indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Antal uger som personen har optjent til mulig generhvervelse.

 • 3) Grundlag for optjening af ret til mulig generhvervelse af retten til supplerende dagpenge:

  • a) Værdi af den indberettede optjening opgjort som ugeindberetninger.

  • b) Værdi af den indberettede optjening opgjort som månedsindberetninger.

  • c) Angivelse af om der optjenes i perioder som er uger, 14-dages perioder, måneder eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

  • d) Optjeningsdato og forældelsesdato for den enkelte indberetning.

 • 4) Kalenderuge som forbruget er opgjort til og med.

 • 5) Opgørelsesdato.

 • 6) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

•••

Stk. 8 Arbejdsløshedskassen indberetter oplysninger efter stk. 5 og 6, når arbejdsløshedskassen har opgjort forbruget af supplerende dagpenge og har konstateret, at forbruget er mindst 22 uger inden for de seneste 104 uger.

•••
profile photo
Profilside