14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 70

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 810 af 03. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§70 Timer til genoptjening af dagpengeret
Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om personens genindplaceringskonto.

•••

Stk. 2 Ved alle indberetninger om personens genindplaceringskonto indberettes følgende oplysninger:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) Timesaldo.

  • 3) Antal løntimer, der mangler for, at personen kan opnå ret til genindplacering.

  • 4) Frist for præstation og indberetning af løntimer til brug for genindplacering.

  • 5) Startdato for genindplaceringskontoen.

  • 6) Seneste medregnede indberetning fra arbejdsgiver m.fl. til indkomstregisteret, der indgår i opgørelsesgrundlaget (dato for arbejdsgiverens m.fl. indberetning).

  • 7) Tidspunkt for indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

  • 8) Opgørelsesdato.

  • 9) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

•••
profile photo
Profilside