14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 70

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1195 af 04. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§70 Beskæftigelseskonto
Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om personens beskæftigelseskonto.

•••

Stk. 2 Ved alle indberetninger om personens beskæftigelseskonto indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Løntimesaldo.

 • 3) Forventet tidspunkt for forældelse af medregnede løntimer.

 • 4) Startdato for beskæftigelseskontoen.

 • 5) Potentiel antal timer med forlængede dagpenge (faktor 1:2).

 • 6) Forlænget referenceperiode i den forlængede dagpengeperiode (faktor 1:3).

 • 7) Timer forbrugt af beskæftigelseskontoen.

 • 8) Seneste medregnede indberetning fra arbejdsgiver m.fl. til indkomstregisteret, der indgår i opgørelsesgrundlaget (dato for arbejdsgiverens m.fl. indberetning).

 • 9) Tidspunkt for indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

 • 10) Opgørelsesdato.

 • 11) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

•••
profile photo
Profilside