14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 68

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§68 Dagpengesats
Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om dagpengesats.

•••

Stk. 2 Ved alle indberetninger af dagpengesats indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Dagspengesats pr. måned.

 • 3) Dagpengesats pr. time.

 • 4) Dato som satsen gælder fra.

 • 5) Satstype:

  • a) Nyberegning.

  • b) Fast sats, dimittend.

  • c) Fast sats, aftjent værnepligt eller ansættelse på værnepligtslignende vilkår.

  • d) Genberegning efter fast sats som dimittend, værnepligtig m.v., jf. bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

  • e) Genberegning pga. ændring i forsikringsstatus.

  • f) Genberegning ved genindplacering.

  • g) Fast dagpengesats pga. selvstændig virksomhed.

 • 6) Tidspunkt for indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

 • 7) Opgørelsesdato.

 • 8) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

•••

Stk. 3 Oplysninger om dagpengesats pr. måned vises for borgeren på Borger.dk.

•••
profile photo
Profilside