14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 67

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§67 Referenceperiode
Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om udløb af referenceperioden.

•••

Stk. 2 Ved alle indberetninger af referenceperiode indberettes følgende oplysninger:

  • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

  • 2) For den ordinære dagpengeperiode: Dato for referenceperiodens udløb.

  • 3) I perioden med forlængede dagpenge indberettes: Slutdato på referenceperiode i forlænget dagpengeperiode.

  • 4) Typen af indplacering: Ordinær dagpengeperiode eller forlænget dagpengeperiode.

  • 5) Seneste medregnede indberetning fra arbejdsgiver m.fl. til indkomstregisteret, der indgår i opgørelsesgrundlaget (dato for arbejdsgiverens m.fl. indberetning).

  • 6) Tidspunkt for arbejdsløshedskassens indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

  • 7) Opgørelsesdato.

  • 8) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

•••

Stk. 3 Oplysninger om forventet udløb af referenceperioden vises for borgeren på Borger.dk.

•••
profile photo
Profilside