14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 66

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1798 af 03. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66 Oplysninger om de enkelte tællere Indplacering
Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om indplaceringsdato, jf. § 154, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••

Stk. 2 Ved alle indberetninger af indplaceringsdato indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Indplaceringsdato og antal timer med dagpengeret ved indplaceringen.

 • 3) Typen af indplacering:

  • a) Ordinær dagpengeperiode.

  • b) Forlænget dagpengeperiode (ved optjening af timer).

  • c) COVID-19 forlængelse.

 • 4) For den ordinære dagpengeperiode om indplaceringen sker på grundlag af indkomst, opfyldelse af beskæftigelseskrav (løntimer) eller uddannelse.

 • 5) For den ordinære dagpengeperiode i situationer, hvor indplaceringen sker på grundlag af indkomst:

  • a) Om indplaceringen er sket på grundlag af automatiseret sagsbehandling på grundlag af oplysninger i indkomstregisteret eller skattemyndighedernes registre med oplysninger om selvstændig virksomhed.

  • b) Om indplaceringen er sket manuelt fordi optjeningsgrundlaget indeholder anden løndokumentation, EU/EØS-indkomst, indkomst fra ikke-EU/EØS-lande eller indkomst fra selvstændig virksomhed.

 • 6) For den ordinære dagpengeperiode i situationer, hvor indplaceringen sker på grundlag af opfyldelse af beskæftigelseskrav:

  • a) Om indplaceringen er sket på grundlag af automatiseret sagsbehandling på grundlag af oplysninger i indkomstregisteret eller skattemyndighedernes registre med oplysninger om selvstændig virksomhed.

  • b) Om indplaceringen er sket manuelt fordi optjeningsgrundlaget indeholder anden dokumentation for beskæftigelse, EU/EØS-beskæftigelse, beskæftigelse i ikke-EU/EØS-lande eller beskæftigelse i selvstændig virksomhed.

 • 7) Det kan endvidere indberettes, hvis indplaceringen er sket

  • a) ved konvertering i tilknytning til 1. juli 2017 og med en indplaceringsdato, der ligger før 1. juli 2017, eller

  • b) på baggrund af indkomst forud for medlemskabsperiode i forbindelse med COVID-19-kompensationsordninger.

 • 8) For den forlængede dagpengeperiode, at grundlaget er personens beskæftigelseskonto.

 • 9) Seneste medregnede indberetning fra arbejdsgiver m.fl. til indkomstregisteret, der indgår i opgørelsesgrundlaget (dato for arbejdsgiverens m.fl. indberetning).

 • 10) Tidspunkt for arbejdsløshedskassens indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen af indplaceringsdatoen.

 • 11) Opgørelsesdato.

 • 12) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

 • 13) Om der er tale om en ny indplacering eller opdatering af en tidligere indberettet indplacering.

•••
profile photo
Profilside