Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet § 66

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 442 af 26. maj 2023

Dagpengesats
§ 66

Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om dagpengesats.

Stk. 2 Ved alle indberetninger af dagpengesats indberettes følgende oplysninger:

 • 1) Identifikationsoplysninger for personen.

 • 2) Dagspengesats pr. måned.

 • 3) Dagpengesats pr. time.

 • 4) Dato som satsen gælder fra.

 • 5) Satstype:

  • a) beregnet sats ved indplacering,

  • b) genberegning efter dimittend/værnepligt,

  • c) fast sats dimittender, eller

  • d) fast sats værnepligt.

 • 6) Ved satstype, jf. nr. 5, litra a eller litra b, indberettes endvidere beregningsgrundlaget.

 • 7) Tidspunkt for indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det fælles it-baserede datagrundlag til brug for opgørelsen.

 • 8) Opgørelsesdato.

 • 9) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse.

Stk. 3 Oplysninger om dagpengesats pr. måned vises for borgeren på Borger.dk.